Thiết kế và Mặt bằng Shophouse Gem Sky World (Nhà phố thương mại xây sẵn)

Bàn giao: 1 Trệt 3 lầu (Bàn giao thô)

ShopHouse Mẫu 1

Thiết kế dự án nhà phố đất nền Gem Sky World Đất Xanh Long Thành
Thiết kế dự án nhà phố đất nền Gem Sky World Đất Xanh Long Thành

ShopHouse Mẫu 2

Thiết kế dự án nhà phố đất nền Gem Sky World Đất Xanh Long Thành

ShopHouse Mẫu 2A

Thiết kế dự án nhà phố đất nền Gem Sky World Đất Xanh Long Thành
Thiết kế dự án nhà phố đất nền Gem Sky World Đất Xanh Long Thành

ShopHouse Mẫu 2B

Thiết kế dự án nhà phố đất nền Gem Sky World Đất Xanh Long Thành
Thiết kế dự án nhà phố đất nền Gem Sky World Đất Xanh Long Thành